Tin buồn Lương Văn Huấn K24.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Tin buồn Lương Văn Huấn K24.

Post by Oanh19 » Mon Dec 10, 2018 2:27 pm

Kính thưa quý NT và quý CH,

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình Khóa 24/SQHQ/NT Đệ Nhị Song Ngư thông báo:

Image

HQ Thiếu Úy Giuse Lương Văn Huấn vừa qua đời ngày 05 tháng 12 năm 2018 tại Đà Nẳng Việt Nam.
Linh cửu được quàn tại Việt Nam và an táng cũng sẽ được thực hiện tại Việt Nam như ý nguyện của người quá cố.
Thay mặt HAH/HQ Cửu Long Thành Kính Phân Ưu đến Gia Quyến và đại gia đình Khóa 24 Đệ Nhị Song Ngư.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn Giuse về hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trân trọng
Phạm Lăng

Post Reply