Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt K7 Đệ Nhất Thiên Xứng

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt K7 Đệ Nhất Thiên Xứng

Post by langhq17 » Mon Aug 26, 2019 11:21 am

ImageImage
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt, Pháp Danh: Tâm Thành, Khóa 7 Đệ Nhất Thiên Xứng SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 24 tháng 08 năm 2019 tại Fountain Valley, USA

(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Thiên Xứng.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt Pháp Danh Tâm Thành
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Hình ảnh tang lễ HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt K7 Đệ Nhất Thiên Xứng

Post by Oanh19 » Tue Sep 03, 2019 8:14 am

Hình ảnh tang lễ HQ Trung Tá Lê Tấn Đạt K7 Đệ Nhất Thiên XứngImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply