Tin Buồn HQ Trung Tá Phạm Thọ K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Phạm Thọ K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Mon Dec 16, 2019 9:56 pm

CÁO PHÓ.jpg
CÁO PHÓ.jpg (174.2 KiB) Viewed 1116 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Trung Tá Phạm Thọ, Khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp, SQHQ/NT
Cựu Học Sinh Quốc Học Huế, Việt Nam
Vừa qua đời ngày 11 tháng 12 năm 2019 tại Munchen, Đức Quốc
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hổ Cáp.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Phạm Thọ,
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply