Tin Buồn NT Bùi Xuân Đàm K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn NT Bùi Xuân Đàm K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Tue Dec 24, 2019 10:35 am

The attachment new CÁO PHÓ Bùi Xuân Đàm.jpg is no longer available
new CÁO PHÓ Bùi Xuân Đàm.jpg
new CÁO PHÓ Bùi Xuân Đàm.jpg (100.74 KiB) Viewed 1038 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

NT Bùi Xuân Đàm K8 Đệ Nhất Hổ Cáp SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 14 tháng 12 năm 2019 tại El Monte, California, USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và
đại gia đình K8 SQHQ/NT.
Nguyện cầu Hương Linh NT Bùi Xuân Đàm
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply