Tin Buồn HQ Trung Tá Đỗ Thế Khải K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post Reply
langhq17
Posts: 45
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Đỗ Thế Khải K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post by langhq17 »

Đỗ Khải_8.jpg
Đỗ Khải_8.jpg (183.28 KiB) Viewed 3481 times
PHÂN ƯU
Hội AH/HQ Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ Đại Gia Đình K10 Đệ Nhất Nam Dương
HQ Trung Tá Đỗ Thế Khải, K10 Đệ Nhất Nam Dương SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 27 tháng 02 năm 2021 tại Garden Grove, California, USA
Hội AH/HQ/Cửu Long Thành Kính Chia Buồn đến Tang Quyến và
Đại Gia Đình K10 Đệ Nhất Nam Dương
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Đỗ Thế Khải, Pháp Danh: Phúc Tài
sớm tiêu diêu về miền Lạc Cảnh
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long
Post Reply