Chuyển lời cám ơn.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 63
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Chuyển lời cám ơn.

Post by Oanh19 » Mon Nov 12, 2018 3:15 pm

Xin kính chuyển điện thư từ anh Đặng Thành Long:

Cuối tuần qua tôi được tiếp chuyện với Commandant Nguyễn Văn Dinh K8/HQ mới về nhà được vài ngày sau hơn 2 tháng nằm nhà thương và nursing home. Ông nhờ tôi chuyển lời cám ơn tới Hội HQ/CL và các thân hữu đã điện thoại, thăm viếng ông trong suốt thời gian điều trị từ ngày 22 tháng 9 năm 2018.

Ông mong muốn mau được sinh hoạt với anh em trở lại.

Post Reply