Page 1 of 1

LỄ GIỖ ANH HÙNG TỬ SĨ HOÀNG SA 2018

Posted: Tue Jan 09, 2018 7:07 pm
by Đồng Văn
Kính mời quí vị theo dõi hai clip dưới đây ( phần 1& 2 ) về việc tổ chức lễ giỗ cho các anh hùng tử sĩ HQ năm 2018

Trân trọng kính mờiPhần 1


Phần 2