Thư Mời Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Thư Mời Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Post by Oanh19 » Mon Jan 07, 2019 9:28 am

Image

User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi.

Post by Oanh19 » Fri Mar 01, 2019 7:09 pm

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi do phóng viên Phan Nhật Nam thực hiện


Phần 1

phpBB [video]


Phần 2

phpBB [video]Video Courtesy Of: Phóng viên Phan Đại Nam - Đài truyền hình SET

User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi - Đầy đủ chi tiết.

Post by Oanh19 » Sun Mar 03, 2019 7:09 pm

Phóng sự HCL Mừng Xuân Kỷ Hợi do phóng viên Phan Nhật Nam thực hiện

Với đầy đủ chi tiết không cắt xén


Phần 1 - Nghi lễ khai mạc

phpBB [video]


Phần 2 - Văn nghệ mừng xuân

phpBB [video]Video Courtesy Of: Phóng viên Phan Đại Nam - Đài truyền hình SET

Post Reply