Giấy Phép của Hội AH/HQ Cửu Long

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Giấy Phép của Hội AH/HQ Cửu Long

Post by langhq17 » Thu Mar 28, 2019 11:55 am

Kính thưa quý NT và quý CH,
Báo cáo quý NT và quý CH giấy phép ACTIVE của Hội AH/HQ/CL, xin xem chi tiết dưới đây,
Thay mặt H/AH/HQ/CL tường trình,
Phạm Lăng


Giấy phép hoạt động của Hội Cửu Long vẫn còn hiện hành và hiệu lực qua website của State Of California
Image


Quý vị có thể vào tham khảo website nêu trên qua địa chỉ sau đây:
https://businesssearch.sos.ca.gov/CBS/S ... a=c3146543

Sau đây là 3 PDFs
1. Giấy phép Registration:
Được cựu Hội Trưởng Đinh Hoàng Cảnh đệ trình ngày 5 tháng 6 năm 2009
Được chấp thuận ngày 9 tháng 6 năm 2009.2. Cựu Hội Trưởng Trương Văn Song khi lên nhậm chức đã
renew giấy phép hoạt động vào ngày 28 tháng 3 năm 20153. Đương kim Hội Trưởng Phạm Lăng khi lên nhậm chức đã
renew giấy phép hoạt động vào ngày 10 tháng 4 năm 2017
Post Reply