Re: DỜI NGÀY TỔ CHỨC

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 17
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Re: DỜI NGÀY TỔ CHỨC

Post by TruongVanSong » Tue May 07, 2019 10:24 am

Thưa quý Niên Trưởng và Chiến Hữu,

Theo như Cáo Phó, tang lễ của ĐĐ Chơn sẽ là hai ngày 17/5 và 18/5/2019 tại San Jose.
Vì một số anh em HQ sẽ đi dự tang lễ của ĐĐ Chơn vào hai ngày 17/5 và 18/5/2019 nên xin thông báo đến các NT&CH là tiệc sinh nhật 80 của HQ/CL vào ngày 18/5/2019 sẽ phải dời lại một ngày khác.

Xin cám ơn

Đặng Thanh Long

Post Reply