Giấy Phép của Hội Cửu Long

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 17
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Giấy Phép của Hội Cửu Long

Post by TruongVanSong » Wed Jun 05, 2019 10:58 am

Gần đây có 1 số người vì nhiều lý do khác nhau, cố tình "vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết" vu cáo Hội HQ Cửu Long là không hợp pháp, không có giấy phép sinh hoạt ... Chúng tôi nhờ anh Phạm Tấn Quốc là 1 chuyên viên thuế vụ, CPA và cũng là thành viên chính thức của Hội HQ Cửu Long tìm hiểu và có những giải thích sau đây hầu làm sáng tỏ tính cách họp pháp của Hội Cửu Long và đưa ra giải đáp đúng với luật pháp Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ.

Theo như chứng từ đưa ra của Hôi thì chúng ta chỉ có giấy phép hoạt động của Tiểu Bang California nhưng tư cách pháp nhân Non-Profit Organization của IRS Liên Bang đang trong thời gian điều chỉnh. Chỉ những hội Ái Hữu có giấy phép của IRS cho trong điều khoản 501c(3) thì những đóng góp cho Hội mới được khai miễn thuế trong Schedule A Form 1040 mục Charity, tức là những đóng góp cho Hội sẽ được trừ thuế 100%.
To be tax-exempt under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code, an organization must be organized and operatedexclusively for exempt purposes set forth in section 501(c)(3), and none of its earnings may inure to any private shareholder or individual. In addition, it may not be an action organization, i.e., it may not attempt to influence legislation as a substantial part of its activities and it may not participate in any campaign activity for or against political candidates.

Organizations described in section 501(c)(3) are commonly referred to as charitable organizations. Organizations described in section 501(c)(3), other than testing for public safety organizations, are eligible to receive tax-deductible contributions in accordance with Code section 170.

The organization must not be organized or operated for the benefit of private interests, and no part of a section 501(c)(3) organization's net earnings may inure to the benefit of any private shareholder or individual. If the organization engages in an excess benefit transaction with a person having substantial influence over the organization, an excise tax may be imposed on the person and any organization managers agreeing to the transaction.

Section 501(c)(3) organizations are restricted in how much political and legislative (lobbying) activities they may conduct. For a detailed discussion, see Political and Lobbying Activities. For more information about lobbying activities by charities, see the article Lobbying Issues; for more information about political activities of charities, see the FY-2002 CPE topic Election Year Issues.

Nếu chúng ta có 501c(3) status thí hàng năm phải khai thuế mẫu 990 hay mẫu 990-EZ tùy theo tổng số income thu vào nhiều hay ít. Bình thường ngoại trừ Hội HO có số thu hàng triệu mỗi năm phải dùng mẫu này nhưng các Hội khác với số thu dưới $50000 thì khai mẫu 990-EZ. IRS chỉ yêu cầu các hội khai thuế để có chi tiết về chi thu và chắc chắn những hội này không phục vụ cho tư lọi cá nhân, nhưng không bắt đóng thuế vì là hội bất vụ lợi.
Vì lý do nào đó nếu chúng ta có 2 Tax ID và một bị thu hồi (revoked) thì Tax ID kia còn hiệu lực hay không? CPA của Hội có thể biết điều này hay chỉ cân gọi IRS cho số ID thi sẽ biết trong thời gian rất ngắn. Nếu cả hai số ID đều bị revoked thì việc xin "reinstated" cũng không khó khăn gí, chỉ cần điếu mẫu 1023 hay mẫu 1023-EZ đóng số tiền $600. IRS sẽ xem lại hồ sơ và cho biết kết quả trong vòng 90 ngày.

Nói tóm lại vấn đề Tax ID của Hội không phải là sự quan tâm lớn mà việc lớn ở đây là những emails có tính cách gây thêm bất hòa cho những cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH và nhất là gây chia rẽ trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

Post Reply