Thông báo của H/AH/HQ/CL

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Thông báo của H/AH/HQ/CL

Post by langhq17 » Tue Feb 13, 2018 10:57 pm

HỘI ÁI HỮU HẢI QUÂN CỬU LONG
1705 W. Wisteria Pl. Santa Ana, Ca92703
Tel. 714-975-6420

THÔNG BÁO

Về việc: Hội HQ Cửu Long biểu quyết chọn con số Tử Sĩ hy sinh tại Hoàng Sa là 74 và không còn là 75 như trước đây.
Tham chiếu: Biên bản buổi họp khẩn của Hội HQ Cửu Long tại nhà hàng Hoàng Sa, TP. Westminster California, lúc 11:30 am ngày 09 tháng 02 năm 2018

Kính thưa:
Quý vị Đồng Hương Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, đặc biệt quý vị trong ngành Truyền Thông và Báo Chí tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới
Quý vị cựu Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tại Quốc Nội và Quốc Ngoại
Quý Niên Trưởng quý Chiến Hữu thuộc tất cả các Hội HQ VNCH tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới trong đó có Hội HQ Cửu Long.
Thưa quý vị,
Như quý vị đã biết từ hai năm nay, Hội HQ Cửu Long đã dùng con số 75 Tử Sĩ Hoàng Sa trên các văn thư của hội, trong các cuộc nói chuyện trên truyền hình hoăc đài phát thanh, trên các thông báo, thư mời hoặc điện thư v...v.. khi nói về trận Hải Chiến giữa HQ VNCH và HQ Trung Cộng vào ngày 19 tháng 01, 1974. Nhưng gần đây qua theo dõi các tin tức và tài liệu của nhiều Websites Hải Quân nhất là từ những tài liệu của Hội Đồng Hải Sử, thuộc Tổng Hội HQ VNCH, đặc biệt tài liệu mang tên "Danh sách quân nhân Hải Quân VNCH hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 01, 1974" mới được nhật tu vào tháng 12, 2017. Hội HQ Cửu Long thấy cần phải xem xét lại con số 75 Tử Sĩ hay 74 Tử Sĩ, và thấy rằng tài liệu trên của Hội Đồng Hải Sử là rất đáng tin cậy với nhiều bằng chức xác thực, do đó chúng tôi đã triệu tập một phiên họp khẩn vào ngày 09 tháng 02, 2018 dưới sự Chủ Tọa của cựu HQ Thiếu Tá Phạm Gia Chính, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Cửu Long để xem xét, tìm hiểu và thảo luận vấn đề với sự góp ý của đại diện Ủy Ban Hải Chiến Hoàng Sa, cựu HQ Trung Tá Nguyễn Mạnh Trí và của đại diện Hội Đồng Hải Sử, cựu HQ Đại Úy Trần Kim Ngọc. Cuối cùng qua thảo luận và tìm hiểu cặn kẽ mọi góc cạnh của vấn đề, chúng tôi tất cả mọi Chiến Hữu có mặt đã đồng ý và biểu quyết 100% chọn con số 74 Tử Sĩ Hoàng Sa dựa trên Danh Sách nêu trên của Hội Đồng Hải Sử.

Vì những lý do trên Hội HQ Cửu Long trân trọng thông báo cùng toàn thể quý vị:

Kể từ ngày 14 tháng 02, 2018 Hội HQ Cửu Long sẽ chính thức dùng con số 74 để nói về danh sách các Tử Sĩ Hoàng Sa thay vì 75, do đó nếu có bất cứ Hội Viên nào của Hội HQ Cửu Long dùng con số khác số 74 thì đó không phải là chủ trương của Hội Cửu Long mà là do ý riêng của cá nhân hội viên đó và Hội HQ Cửu Long sẽ không chịu trách nhiệm về việc làm của cá nhân này.
Làm tại Westminser, California

Thay Mặt Hội HQ Cửu Long
Hội Trưởng Phạm Lăng

Chấp Thuận
Chủ Tịch HĐ Quản Trị Hội Cửu Long
Phạm Gia Chính

Post Reply