Lá thư của ông Bùi Phát.

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lá thư của ông Bùi Phát.

Post by Oanh19 » Sat Feb 24, 2018 8:02 pm

Diễn Đàn Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long xin phổ biến lá thư ông Hội Trưởng đã nhận được để mọi người am tường.
Ông Bùi Thế Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018.

Đây là nội dung lá thư:

Image

Post Reply