Lễ Húy Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo Năm 2021

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 90
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo Năm 2021

Post by Oanh19 » Sun Sep 26, 2021 7:03 am

Lễ Húy Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo Năm Thứ 721

Tại nhà hàng Paracel ngày 24 tháng 9 năm 2021

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Video được thu ở dạng 4K, nếu devices của người sử dụng có internet với vận tốc cao, có thể chọn Ultra High Definition (UHD) 2160p.

Source: oanh19.com

Các video khác:
Lời dẫn nhập vào ngày Lễ Huý Nhật Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo năm 2021

phpBB [video]

Post Reply