Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa 2023

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa 2023

Post by Oanh19 »

Lễ Tưởng Niệm 74 Tử Sĩ Hoàng Sa Năm 2023

Đã được long trọng cử hành vào ngày 15 tháng 1 năm 2023

Do Hội Cửu Long tổ chức tại ngay trước Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa thuộc thành phố Westminster, California
Post Reply