Thư mời tham dự buổi thuyết trình của GS Nguyễn Tiến Hưng

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 58
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Thư mời tham dự buổi thuyết trình của GS Nguyễn Tiến Hưng

Post by Oanh19 » Mon Dec 10, 2018 2:38 pm

Image

User avatar
Oanh19
Posts: 58
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: hình ảnh ghi nhận buổi thuyết trình

Post by Oanh19 » Mon Dec 24, 2018 6:03 pm

Video clip buổi thuyết trình
phpBB [video]
Hình ảnhChuẩn bị đón tiếp GS Nguyễn Tiến Hưng

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Chụp ảnh lưu niệm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Văn nghệ


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Post Reply