Tin Buồn HQ Thiếu Úy Vũ Đình Dần K24 Đệ Nhị Song Ngư

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Úy Vũ Đình Dần K24 Đệ Nhị Song Ngư

Post by langhq17 » Fri Dec 27, 2019 12:35 am

CaoPho-Dân24.jpg
CaoPho-Dân24.jpg (66.06 KiB) Viewed 345 times
PHÂN ƯU
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 24 Đệ Nhị Song Ngư
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Dominic Vũ Đình Dần về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply