Niên Liễm 2020

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 21
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Niên Liễm 2020

Post by TruongVanSong »

Statement Date: 8/2/2020 (updated on Jan23,2021)
Danh Sách Hội Viên HAH/HQ/CL Đóng Tiền Niên Liễm 2020.
(Tính từ ngày 1-1-2020 cho đến ngày 31-12-2020).
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý niên trưởng và chiến hữu qua tiền niên liễm.
Nếu đã đóng tiền nhưng thiếu tên trong danh sách này, xin quý vị cho biết để chúng tôi sửa chữa và bổ túc.
Nếu quý niên trưởng và chiến hữu muốn đóng niên liễm, xin viết và gửi chi phiếu về cho:
HAH/HQ/Cuu Long
1705 W. Wisteria Place
Santa Ana, CA 92703


Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Phạm Gia Chính $30 $30
2. Trịnh Xuân Tụng $30 $60
3. Phạm Lăng $30 $90
4. Vũ Đình Thọ $30 $120
5. Nguyễn Văn Oanh $30 $150
6. Đinh Hoàng Cảnh $30 $180
7. Trương Văn Song $30 $210
8. Trần Kim Ngọc $30 $240
9. Nguyễn Văn Cửu $30 $270
10. Lâm Ngọc Thạch $30 $300
11. Phan Thanh Quang $30 $330
12. Trần Vĩnh Thọ $30 $360
13. Hà Quang Tự $30 $390
14. Trần Hữu Khánh $30 $420
15. Vũ Kim Thanh $30 $450
16. Nguyễn An Hùng $30 $480
17. Đặng Diệm $30 $510
18. Hòang Ngọc Trai $30 $540
19. Trương Quí Đô $30 $570
20. Phạm Văn Chí $30 $600
21. Hoàng Văn Thành $30 $630
22. Đỗ Đình Dũng $30 $660
23. Đỗ Văn Liêm $30 $690
24. Cung Vĩnh Thành $30 $720
25. Nguyễn Văn San (St. Barbara) $30 $750
26. Đ/T Phạm Mạnh Khuê $30 $780
27. Đ/T Nguyễn Văn Tấn $30 $810
28. Phan Đình Bá $30 $840
29. Phó Thái Văn $30 $870
30. Phạm Nguyễn Cẩm Sa $30 $900
31. Nguyễn Văn Hoa (K7) $30 $930
32. Nguyễn Mỹ (K14) $30 $960
33. Trương Trọng Thắng $30 $990
34. Đặng Duy Bảo $30 $1,020
35. Lý Kiêm Lỹ $30 $1,050
36. Võ Quang Thủ $30 $1,080
37. Hoàng Đình Báu $30 $1,110
38. Ma Thành Tâm $30 $1,140
39. Bùi Văn Tẩu $30 $1,170
40. Lê Đức Tuấn $30 $1,200
41. Phạm Đình San $30 $1,230
42. Bà Nguyễn Hải (K10) $30 $1,260
43. Vũ Duy Phúc $30 $1,290
44. Vũ Ngọc Khuê $30 $1,320
45. Lê Thiện Chín $30 $1,350
46. Đỗ Ngọc Thanh $30 $1,380
47. Phan Ngọc Xuân $30 $1,410
48. Cao Hữu Vinh $30 $1,440
49. Tống Bá Viên $30 $1,470
50. Trương Văn Vĩnh $30 $1,500
51. Vũ Văn Thiện $30 $1,530
52. Trần Xuân Tin $30 $1,560
53. Văn Trung Quân $30 $1,590
54. Phạm Tấn Quốc $30 $1,620
55. Tony Lâm $30 $1,650
56. Nguyễn Đức Châu $30 $1,680
57. Vũ Trọng Đệ $30 $1,710
58. Nguyễn Văn Hồng $30 $1,740
59. Đoàn Trọng Hiệp $30 $1,770
60. Phan Thanh Minh $30 $1,800
61. Chị Huỳnh Văn Tỏ $30 $1,830
Post Reply