Tin Buồn HQ Thiếu Úy Lê Phúc Cường K25 Đệ Tam Dương Cưu

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Úy Lê Phúc Cường K25 Đệ Tam Dương Cưu

Post by langhq17 » Thu Feb 27, 2020 9:58 am

Cao1Pho-Cường 25_Feb22-20.JPG
Cao1Pho-Cường 25_Feb22-20.JPG (91.85 KiB) Viewed 371 times
PHÂN ƯU
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 25 Đệ Tam Dương Cưu
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Gioan Baotixita Lê Phúc Cường về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply