Tin Buồn HQ Trung Tá Nguyễn Viết Tiến K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Nguyễn Viết Tiến K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Thu Apr 16, 2020 12:00 am

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU NGUYỄN VIẾT TIẾN.jpg
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU NGUYỄN VIẾT TIẾN.jpg (223.09 KiB) Viewed 472 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình K8 Đệ Nhất Hổ Cáp:
HQ Trung Tá Nguyễn Viết Tiến, Khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp, SQHQ/NT
Vừa qua đời ngày 14 tháng 04 năm 2020 tại Virgina, USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hổ Cáp.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Nguyễn Viết Tiến,
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply