Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Văn Thự, K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Trung Tá Lê Văn Thự, K10 Đệ Nhất Nam Dương

Post by langhq17 » Thu May 14, 2020 4:25 pm

ThuCopy-CP1.jpg
ThuCopy-CP1.jpg (204.92 KiB) Viewed 188 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn từ đại gia đình K10 Đệ Nhất Nam Dương:
HQ Trung Tá Lê Văn Thự, Pháp Danh: Vạn Lương, Khóa 10 Đệ Nhất Nam Dương, SQHQ/NT
Cựu Hạm Trưởng Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ16 (Hải chiến Hoàng Sa 19/01/1974)
Vừa qua đời ngày 09 tháng 05 năm 2020 tại Van Nuys, California USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Tang Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Nam Dương.
Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Hương Linh
HQ Trung Tá LÊ VĂN THỰ
Pháp Danh: Vạn Lương
Được vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply