NIÊN LIỄM 2018

Post Reply
Đồng Văn

NIÊN LIỄM 2018

Post by Đồng Văn »

Niên Liễm 2018 sẽ được cập nhật thường xuyên sau khi nhận được
Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Vũ Kim Thanh $30 $30
2. Phạm Lăng $30 $60
3. Vũ Đình Thọ $30 $90
4. Nguyễn Văn Cữu $30 $120
5. Đặng Thành Long $30 $150
6. Trần Xuân Tin $30 $180
7. Nguyễn Hùng Quyền $30 $210
8. Trương Văn Song $30 $240
Uong16
Posts: 1
Joined: Thu Mar 08, 2018 8:02 am

Re: NIÊN LIỄM 2018

Post by Uong16 »

Can you provide an address so I can send the check
User avatar
Oanh19
Posts: 103
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: NIÊN LIỄM 2018

Post by Oanh19 »

Mẫu phiếu gởi niên liễm.
Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
Phiếu Đóng Niên Liễm Niên Khóa 2018
(Thời gian đóng tiền từ 1/1/2018 đến 31/1220180


Họ và Tên: ................................ Số tiền $30.00
Địa chỉ: .....................................
Điện Thoại: ...............................
Địa chỉ email: .............................
Chi phiếu xin đề: Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long
Xin gửi về: 1705 W. Wisteria Place, Santa Ana, CA 92703
Post Reply