Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2020

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 74
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2020

Post by Oanh19 » Thu Apr 30, 2020 2:27 pm

Kỷ Niệm 45 Năm
Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2020
Trong thời kỳ ôn dịch Chinese Virus
Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Post Reply