Thăm Viếng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 74
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Thăm Viếng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa

Post by Oanh19 » Sat Jun 20, 2020 3:55 pm

Thăm Viếng Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa
Nhân Ngày Quân Lực 19/6/2020


phpBB [video]


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Thank you for viewing
source: oanh19.com

Post Reply