Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Post Reply
User avatar
Oanh19
Posts: 74
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Post by Oanh19 » Mon Jan 22, 2018 8:14 am

Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com

Ngoc18
Posts: 1
Joined: Mon Jan 22, 2018 5:23 pm

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Post by Ngoc18 » Mon Jan 22, 2018 5:29 pm

Cám ơn Anh Oanh. Các hình ảnh thật tuyệt vời, ánh sáng đúng, góc cạnh đẹp. Yêu cầu Hội giữ Anh Oanh vào chức vụ Nhiếp Ảnh Viên vĩnh viễn cho Hội.

User avatar
Oanh19
Posts: 74
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Post by Oanh19 » Tue Jan 23, 2018 7:09 am

Cám ơn n/t Ngọc có lời khuyến khích. Tiện đây tôi cũng chuyển đến diễn đàn một số hình ảnh lấy từ Facebook album của anh Raymond Addington, anh ấy nhờ tôi chia sẻ.
Source: https://www.facebook.com/raymond.addington.9


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Source: https://www.facebook.com/raymond.addington.9

User avatar
Oanh19
Posts: 74
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2018

Post by Oanh19 » Fri Jan 26, 2018 10:14 am

Phóng sự của SBTN phần 1Phóng sự của SBTN phần 2


Post Reply