HQ 10 NhỰT TẢO DANCING

Post Reply
Đồng Văn

HQ 10 NhỰT TẢO DANCING

Post by Đồng Văn » Thu Feb 08, 2018 6:24 pm


quocpham
Posts: 10
Joined: Mon Jan 15, 2018 7:29 am

Re: HQ 10 NhỰT TẢO DANCING

Post by quocpham » Mon Feb 12, 2018 1:26 pm

Thán phục nhiệt tình của Quý Niên Trưởng và Quý Chiến Hữu đã bỏ nhiều công sức hoàn thành Hộ Tống Hạm HQ-10 trước ngày diễn hành.

Phạm Tấn Quốc

Post Reply