Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2019.

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử trên mạng toàn cầu 2018.
Locked
User avatar
Oanh19
Posts: 70
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Hải Sử Tuyển Tập phiên bản điện tử 2019.

Post by Oanh19 » Mon Jan 08, 2018 7:55 pm

Quyển "Hải Sử Tuyển Tập" do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành vào năm 2004, đã được tái bản dưới hình thức sách điện tử và đã được phổ biến vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Sách được tái bản với nhiều hiệu đính và nhiều tài liệu bổ túc. Đặc biệt có 50 trang tài liệu về "Hồ Sơ Hải Chiến Hoàng Sa" và "Nhật Ký Hành Quân Hải Chiến Hoàng Sa" trích từ hồ sơ Mật của Bộ Tư Lệnh Hành Quân Biển, lần đầu tiên được phổ biến kể từ năm 1974.

Phiên bản 2019 phổ biến vào ngày 1 tháng 1 năm 2019
Quyển Hải Sử Tuyển Tập do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành năm 2004, nay được tái bản lần 2 năm 2019 dưới hình thức điện tử. Sách được hiệu đính với nhiều tài liệu bổ túc, đặc biệt Danh Sách Quân Nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Hy Sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa được cập nhật từ các tài liệu mới thu thập được.

Sách được phổ biến trên trang Web của các hội Cửu Long, Hải Quân Nam California và Hội Hải Quân Việt Nam tại Đức quốc, http://navygermany.gerussa.com/. Mọi ý kiến nếu có, xin email về HQVN@yahoo.com

Ban Biên Tập Hải Sử.


Để download toàn bộ Tuyển Tập, xin bấm vào địa chỉ haisu/HaiSuTuyenTapbookv02.pdf

Quý vị có thể download theo từng chương theo thứ tự dưới đây:
Stt Tựa Đề Link
1. Hình Bìa Tuyển Tập haisu/00TuyenTapBiav02.pdf
2. Chương Mở Đầu haisu/01TuyenTapChuong0v02.pdf
3. Chương Một haisu/02TuyenTapChuong1v02.pdf
4. Chương Hai haisu/03TuyenTapChuong2v02.pdf
5. Chương Hoàng Sa haisu/04TuyenTapChuongHoangSav02.pdf
6. Chương Ba haisu/05TuyenTapChuong3v02.pdf
7. Chương Bốn haisu/06TuyenTapChuong4v02.pdf
8. Chương Năm haisu/07TuyenTapChuong5v02.pdf

Hoặc đọc trên diễn đàn:

Locked